What you will learn
Nota dan latihan ini membantu dan membimbing murid mengenal pasti penjodoh bilangan.Pembelajaran ini penting dalam membantu murid untuk menjawab soalan tatabahasa dengan baik.
Created by NOR ZURAIDA BINTI BAAI
82 followers
21 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!