Question & notes
Pemprosesan Data Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 4
CHP Komputer dan fungsinya
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami bagaimana komputer memproses data.
https://osem.me/lesson/28077 copied!