Question & notes
Komponen Unit Sistem Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 4
CHP Komputer dan fungsinya
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengenali komponen utama yang ada pada unit sistem.
https://osem.me/lesson/28076 copied!