Question & notes
Bahagian-bahagian Penting Komputer Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 4
CHP Komputer dan fungsinya
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengenali perkakasan komputer yang digunakan untuk memasukkan data, memproses data, menyimpan data dan memaparkan data.
https://osem.me/lesson/28074 copied!