Question & notes
Jenis-jenis Komputer Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 4
CHP Komputer dan fungsinya
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis komputer yang dikategorikan berdasarkan keupayaan pemprosesan dan tujuan penggunaannya.
https://osem.me/lesson/28073 copied!