Question & notes
Mari Mengenal Komputer Teknologi Maklumat & Komunikasi UPSR Darjah 4
CHP Komputer dan fungsinya
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan memahami maksud dan konsep asas fungsi komputer.
https://osem.me/lesson/28069 copied!