Notes
Takwa dan Riba Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 5
CHP Ayat Hukum
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, para pelajar akan dapat gambaran awal tentang pengharaman riba.
https://osem.me/lesson/28040 copied!