Question & notes
Sejarah Perkembangan Ilmu Kalam Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 5
CHP Akidah : Sejarah perkembangan ilmu kalam
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menerangkan maksud ilmu kalam dan mengetahui tahap-tahap perkembangan ilmu kalam serta dapat membezakan aliran-aliran pemikiran mazhab yang lahir daripada ilmu kalam dengan baik.
https://osem.me/lesson/27755 copied!