Question set
Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan Prinsip Perakaunan SPM Tingkatan 4
CHP Klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat membuat pengelasan aset, liabiliti, hasil, belanja dan ekuiti pemilik serta merekod urus niaga dengan betul.
https://osem.me/lesson/27392 copied!