Question & notes
Pengenalan Tamadun Islam Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 4
CHP Tamadun Islam
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami sejarah tamadun Islam dan perbezaannya dengan tamadun barat. Pelajar juga dapat menghayati kesan tamadun Islam dalam kehidupan.
https://osem.me/lesson/27376 copied!