Question & notes
Korban Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 4
CHP Al-fiqh
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami konsep ibadat korban serta cara pelaksanaannya dengan lebih jelas.
https://osem.me/lesson/27259 copied!