Notes
Cerita Kreatif SmartStudy Sains PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Cerita Kreatif adalah salah satu daripada Teknik Memori SmartStudy. Dalam subjek Sains, ada banyak fakta-fakta penting yang boleh dihafal dengan mudah menggunakan teknik Cerita Kreatif. Pelajari apa maksud cerita kreatif dan bagaimana cara untuk menggunakannya semasa menghafal fakta subjek Sains.
https://osem.me/lesson/2723/Cerita-Kreatif-SmartStudy copied!