Question & notes
Pelaksanaan Perundangan Islam di Malaysia Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 4
CHP Sejarah Perundangan Islam
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengetahui perlaksanaan sistem perundangan Islam di Malaysia sebelum dan selepas penjajahan barat dengan lebih jelas.
https://osem.me/lesson/27202 copied!