What you will learn
Pembelajaran ini memberikan tumpuan terhadap gerak balas manusia terhadap rangsangan yang berlaku di persekitaran. Organ seperti lidah, mata, telinga, kulit dan hidung mempunyai tindak balas tersendiri apabila terdedah kepada rangsangan. Nota ringkas dan latih tubi yang diberikan dapat menjadikan pelajar lebih menguasai topik ini.
Created by Nurul Sakiinah Mohd Azhari
441 followers
82 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!