Question & notes
Sembelihan Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 4
CHP Al-fiqh
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami konsep sembelihan dalam Islam dengan lebih jelas.
https://osem.me/lesson/27023 copied!