Notes
Interaksi antara Hidupan Sains UPSR Darjah 6
CHP Interaksi antara hidupan
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat memerihalkan maksud interaksi antara haiwan, memberi contoh haiwan yang hidup berkumpulan dan bersendirian, memerihalkan kekurangan dan kelebihan hidup berkumpulan dan bersendirian, faktor persaingan dan jenis interaksi antara haiwan.
https://osem.me/lesson/27010/Interaksi-antara-Hidupan copied!