Question & notes
Harta Wakaf Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 5
CHP Hadith-hadith dan hukum : Harta waqaf
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat Islam dengan lebih jelas.
https://osem.me/lesson/27004 copied!