Question & notes
Pengenalan Usul Al-fiqh Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 4
CHP Usul Fiqh
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan dapat mengetahui pengertian Usul al-Fiqh dan memahami sejarah, kaedah penulisan dan skop perbahasannya dengan tepat. Seterusnya pelajar dapat menilai kepentingan mempelajari ilmu Usul al-Fiqh dengan baik.
https://osem.me/lesson/26955 copied!