Question & notes
Perkahwinan dalam Islam Pendidikan Syariah Islamiah SPM Tingkatan 5
CHP Fikah: Konsep perkahwinan dan islam
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan didedahkan dengan hukum perkahwinan bagi setiap individu menurut syarak.
https://osem.me/lesson/26858 copied!