Question & notes
Penyebaran Islam pada Zaman Kerajaan Islam Sejarah PT3 Tingkatan 1
CHP Tamadun dunia dan sumbangannya
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, anda dapat mengetahui perkembangan penyebaran agama Islam pada zaman Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniah.
https://osem.me/lesson/26694 copied!