Question & notes
Proses Hidup Haiwan Sains UPSR Darjah 4
CHP Proses hidup haiwan
What you will learn

Semua benda hidup termasuklah haiwan bernafas untuk hidup. Ketika proses pernafasan haiwan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Haiwan mempunyai organ pernafasan yang tertentu dan berbeza mengikut habitatnya. Terdapat empat jenis organ pernafasan haiwan iaitu peparu, insang, kulit lembap dan spirakel. Pembelajaran ini menerangkan organ pernafasan haiwan.
https://osem.me/lesson/2657/Proses-Hidup-Haiwan copied!