Question set
Zaman Air Batu Sejarah PT3 Tingkatan 1
CHP Zaman air batu
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan mengenali Bumi. Selain itu, pelajar dapat mengenali zaman air batu. Akhir sekali, pelajar akan dapat memahami perubahan zaman air batu.
https://osem.me/lesson/26333 copied!