Question & notes
Proses Hidup Haiwan: Kemandirian spesies haiwan Sains UPSR Darjah 5
CHP Proses hidup haiwan SUBCHP Kemandirian spesies haiwan
What you will learn

Kemandirian spesies haiwan penting bagi mengekalkan kelangsungan spesiesnya dan mengelakkan kepupusan. Haiwan yang bertelur dan melahirkan anak mempunyai cara yang tersendiri untuk menjaga telur dan juga anaknya. Pembelajaran ini menerangkan maksud kemandirian spesies dan cara-cara haiwan memastikan kemandirian spesiesnya.
https://osem.me/lesson/2633/Proses-Hidup-Haiwan:-Kemandirian-spesies-haiwan copied!