Question set
Pengenalan kepada Reka Bentuk dan Teknologi Reka Bentuk dan Teknologi PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid-murid dapat menyatakan maksud reka bentuk dengan betul dan menyenaraikan elemen serta prinsip dengan betul.
https://osem.me/lesson/26037 copied!