Question set
Pakatan Murni Sejarah SPM Tingkatan 5
CHP Pembinaan negara dan bangsa yang merdeka
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar akan dapat memahami tentang usaha penduduk dalam mengadakan Pakatan Murni serta Pilihan Raya Bandaran Negeri. Semoga soalan yang telah disediakan ini dapat membantu para pelajar.
https://osem.me/lesson/25936 copied!