Question & notes
Bahan Bumi Sains PT3 Tingkatan 1
CHP Bumi
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mengenal pasti jenis batuan, proses penghasilan batuan serta mineral-mineral Bumi yang bermanfaat kepada manusia.
https://osem.me/lesson/25920 copied!