Notes
Sains Adalah Sebahagian daripada Kehidupan Harian Sains PT3 Tingkatan 1
CHP Pengenalan kepada penyiasatan saintifik
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan Sains dan merumuskan kepentingan Sains dalam kehidupan seharian.
https://osem.me/lesson/25823 copied!