Question set
Reaksi Masyarakat Arab Sejarah SPM Tingkatan 4
CHP Kemunculan Tamadun Islam dan perkembangannya di Makkah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami dengan lebih terperinci bagaimana penerimaan dan penentangan terhadap dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Semoga soalan yang dibekalkan ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para pelajar.
https://osem.me/lesson/25537 copied!