Question & notes
KATA GANTI NAMA DIRI Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 3
CHP Aspek tatabahasa
What you will learn

Pembelajaran ini menerangkan berkenaan kata ganti nama diri yang terdiri daripada kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga, Pemahaman tatabahasa ini sangat penting kerana berkait rapat dengan proses membina pelbagai jenis ayat. Tajuk ini merupakan salah satu tajuk yang sering memasuki peperiksaan PT3.
https://osem.me/lesson/2552/KATA-GANTI-NAMA-DIRI copied!