Question set
Peribahasa Bahasa Melayu UPSR Darjah 4
CHP Harmoni Sentiasa
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menguasai peribahasa Unit 1 Tiga Sahabat, Tema 1 Harmoni Sentiasa.
Latihan ini mengandungi jenis-jenis latihan yang berbeza untuk membantu murid-murid menghafal dan menguasai penggunaan peribahasa.
https://osem.me/lesson/25512/Peribahasa copied!