Question & notes
Puasa Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 5
CHP Puasa
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mempelajari pengertian puasa serta syarat-syarat berkaitan puasa.
https://osem.me/lesson/24855 copied!