Question & notes
Makrifat Allah Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan erti makrifat. Selain itu, pelajar juga dapat membaca dalil naqli dan 'aqli berkaitan makrifat.
https://osem.me/lesson/24781 copied!