Question & notes
Bab 1 : Sejarah dan Kita Sejarah PT3 Tingkatan 1
CHP Pengenalan ilmu sejarah SUBCHP Pengenalan ilmu sejarah
What you will learn

Bab ini memperkenalkan unsur-unsur penting dalam pendidikan sejarah seperti definisi sejarah, ciri-cirinya dan kaedah dalam mengkaji sejarah. Di samping itu, pelajar diberikan pendedahan terhadap pemahaman asas disiplin ilmu sejarah.
https://osem.me/lesson/2473/Bab-1-:-Sejarah-dan-Kita copied!