What you will learn
Melalui pembelajaran ini, para pelajar akan dapat memahami topik zaman air batu dengan lebih jelas. Para pelajar dinasihatkan supaya memberi penekanan yang lebih terhadap topik ini kerana ianya merupakan topik yang sering terdapat di dalam peperiksaan.
Created by Nur Muhammad Qasim
455 followers
45 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!