What you will learn
Pelajaran ini menerangkan tentang konsep Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. Seorang muslim yang sejati akan dapat menjelaskan dan membezakan yang mana ibadah fadhu ain dan yang mana pula ibadah fadhu kifayah.
Created by Ustaz Haizul
531 followers
124 lesson

Download Osem
App Now!

The no. 1 choice by students in Malaysia.

Copied!