Question set
Peribahasa Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 3
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menggunakan peribahasa yang betul semasa menjawab soalan atau di dalam penulisan karangan.
https://osem.me/lesson/24151 copied!