Notes
Peribahasa SPM (2) Bahasa Melayu SPM Tingkatan 4
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat belajar dan membuat rujukan dalam menghadapi peperiksaan berkaitan soalan peribahasa.
https://osem.me/lesson/24053 copied!