Notes
Tujuan Penggunaan Teknologi Maklumat Perniagaan SPM Tingkatan 4
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mempelajari sebab-sebab penggunaan teknologi maklumat dalam perniagaan.
https://osem.me/lesson/24006 copied!