Question set
Kata Kerja Bahasa Melayu UPSR Darjah 6
CHP Tatabahasa
What you will learn

Selepas pembelajaran ini, pelajar dapat menggunakan kata kerja yang betul semasa menjawab soalan atau di dalam penulisan.
https://osem.me/lesson/23915/Kata-Kerja copied!