Question set
Simpulan Bahasa (1) Bahasa Melayu UPSR Darjah 5
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan maksud setiap simpulan bahasa yang diberikan. Pelajar juga boleh menyempurnakan dan menyusun huruf bagi melengkapkan simpulan bahasa yang diberi. Soalan simpulan bahasa ini sering digunakan oleh guru bahasa Melayu di sekolah untuk menguji kefahaman pelajar.
https://osem.me/lesson/23897/Simpulan-Bahasa-(1) copied!