Question & notes
Kesan Perubahan Zaman Air Batu Akhir di Asia Tenggara Sejarah UPSR Darjah 4
CHP Zaman Air Batu
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat mengenali kesan pencairan air batu dan pembentukan Pentas Sunda di Asia Tenggara.
https://osem.me/lesson/23860 copied!