Question set
Penyelesaian Masalah Secara Inventif Reka Bentuk dan Teknologi PT3 Tingkatan 2
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat mengenal pasti masalah inventif dan bukan inventif serta menerangkan proses penyelesaiannya. Pelajar juga dapat membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Pelajar juga boleh melukis sistem fungsi.
https://osem.me/lesson/23505 copied!