Question set
Peribahasa (11) Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan maksud setiap peribahasa yang diberikan. Pelajar juga boleh menyempurnakan dan menyusun huruf bagi melengkapkan peribahasa yang diberi. Soalan peribahasa ini sering digunakan oleh guru bahasa Melayu di sekolah menengah untuk menguji kefahaman pelajar.
https://osem.me/lesson/23481/Peribahasa-(11) copied!