Question set
Kesedaran Pembinaan Negara Dan Bangsa Sejarah SPM Tingkatan 5
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, para pelajar dapat mengetahui tentang latar belakang pembinaan negara dan bangsa, konsep bangsa Malaysia, ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka Wilayah Pengaruh, Warisan Negeri-Negeri Melayu serta prinsip demokrasi dan konsep Persekutuan dalam pentadbiran di Negeri Sembilan.
https://osem.me/lesson/23318/Kesedaran-Pembinaan-Negara-Dan-Bangsa copied!