Question set
Pengenalan Ilmu Sejarah Sejarah PT3 Tingkatan 1
CHP Pengenalan ilmu sejarah
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, pelajar dapat memahami pengertian sejarah secara umum. Selain itu, pelajar dapat memahami pengertian sejarah mengikut pandangan beberapa orang sejarawan. Pelajar juga akan memahami konsep masa dan ruang dalam sejarah. Akhir sekali, pelajar akan memahami perihal mengenai sumber dan kaedah sejarah.
https://osem.me/lesson/23298 copied!