Notes
Allah Maha Penyayang Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 1
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid mampu untuk mengenal sifat Allah yang maha penyayang.
https://osem.me/lesson/23088 copied!