Notes
Pengenalan Hukum Ulum Syariah (KAFA/UPKK) UPSR Darjah 3
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid mampu untuk mengenal tentang hukum-hukum dalam islam serta maksud fardu ain dan fardu kifayah.
https://osem.me/lesson/23057 copied!