Question & notes
Peribahasa Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 3
What you will learn

Melalui pembelajaran ini, murid dapat memahami makna peribahasa dan dapat menggunakan peribahasa dalam penulisan dan kehidupan seharian.
https://osem.me/lesson/23001 copied!