Question set
PRAKTIS RBT : PEMBANGUNAN PRODUK (PENGHASILAN PRODUK) Reka Bentuk dan Teknologi PT3 Tingkatan 3
What you will learn

Set ini mempunyai 15 soalan berkaitan dengan topik berikut. Bentuk soalan ini mirip dengan kertas soalan peperiksaan Reka Bentuk Teknologi PT3 yang sebenar. Para pelajar dinasihatkan untuk memberikan penekanan yang lebih pada topik ini.
https://osem.me/lesson/2299 copied!