Notes
Peribahasa 1 Bahasa Melayu PT3 Tingkatan 1
What you will learn

Melalui nota pembelajaran ini, pelajar dapat menyatakan maksud setiap peribahasa yang diberi. Pelajar juga diberi contoh ayat yang berkaitan. Ilustrasi yang sesuai dan menarik akan memberi kefahaman yang lebih mendalam untuk memahami maksud setiap peribahasa.
https://osem.me/lesson/22986/Peribahasa-1 copied!